China, France, Italy, Germany

 | 

Cast & Crew

Directed by: Wong Kar-Wai

Written by: Wong Kar-Wai

Produced by: Wong Kar-Wai

Cinematography: Kwan Pun-Leung, Lai Yiu-Fai, Christopher Doyle

Editing: William Chang

Original Score: Peer Raben, Shigeru Umebayashi

Cast: Tony Leung Chiu Wai, Gong Li, Zhang Ziyi, Faye Wong, Carina Lau

Nominations and Awards

  • Screen International Award (for a non-European film) 2004